Fotona revize jizev

Léčba jizev

Minimálně invazivní charakter laserové léčby jizev znamená, že pacienti proceduru dobře snášejí a rychlejší doba zotavení umožňuje zkrátit čas, po který má léčba na pacienta negativní psychologický dopad.

Využití léčební síly světla

Lasery jsou ideální pro účinnou léčbu široké škály jizevnaté tkáně. U hypertrofických jizev prokázal klinický výzkum prováděný pomocí vlnové délky Nd: YAGpodstatné zlepšení estetického vzhledu a celkové kvality zjizvené tkáně, včetně erytému, objemu, ohebnosti atd. V mnoha případech lze dosáhnout dalšího zlepšení také pomocí jemné ablace kůže laserem Er: YAG. Na léčbu laserem Er: YAGskvěle reagují zejména jizvy po akné.

Synergické léčebné řešení

Průkopnická terapie společnosti Fotona ve formě duální vlnové délky u léčby jizev představuje neablativní Nd: YAG a frakčně ablativní Er: YAG; ty jsou kombinovány v rámci jediného komplexního režimu léčby jizev, s bezprostředně viditelnými výsledky, které předčí tradiční léčbu na bázi laseru a další konvenční metody léčby jizev. Terapie duální vlnové délky poskytuje vysoce efektivní řešení, které nejen řeší estetický vzhled jizev, ale také pomáhá řešit komplikované faktory vyživovacího cévního systému jizev.