Fotona odstraneni tetovaze

Odstraňování tetování

Lasery s Q-spínáním jsou ideálním nástrojem pro efektivní odstranění komplexních a vícebarevných tetování. Různé vlnové délky laserových systémů s Q-spínáním s dvojitou frekvencí KTP jsou schopny vytvářet velmi krátké pulsy intenzivního světla, které zcela neškodně projdou horními vrstvami pokožky, kde jsou selektivně absorbovány pigmenty specifikovanými léčbou.

Nejvyšší jednopulzní energie pro maximální efektivitu

Technologie Q-spínacích laserů QX MAX společnosti Fotona vytváří jednotlivé nanosekundové impulsy, které jsou účinnější při odstraňování pigmentu než vícepulzní technologie se stejně vysokým výkonem. Jednotlivé pulsy nejsou ovlivněny jevem optického stínění vyplývajícího z destrukce pigmentu. V důsledku toho je dosaženo a odstraněno vícero hlouběji ležících struktur. Účinnost a efektivita laserové léčby je tak v rámci jedné aplikace podstatně vyšší.

Různé vlnové délky pro vícebarevná tetování

Laserový systém Fotona QX MAX nabízí čtyři vlnové délky v jednom systému, což umožňuje odstranění prakticky všech běžně používaných pigmentových barev. QX MAX vysílá velmi krátké pulsy, které rozbíjejí pigmenty tetování na menší částice, které jsou pak odstraněny imunitním systémem těla. Většina procedur trvá jen několik minut, ale obvykle je k úplnému odstranění tetování třeba větší množství aplikací. Aby byly z těla odstraněny i zbytky pigmentu, jsou zapotřebí mezi jednotlivými aplikacemi třítýdenní intervaly.

Patentovaná technologie pro větší bezpečnost a přesnost

Homogenita profilu laserového paprsku zajišťuje během léčby větší bezpečnost, protože laserová energie je rovnoměrně rozmístěna po celé ošetřované oblasti. Poškození epidermu je minimalizováno a riziko krvácení, porušení tkáně a přechodných změn v textuře kůže se výrazně snížuje. Vyspělá technologie Q-spínání od společnosti Fotona se spoléhá na průlomová řešení, na patentovanou metodu OPTOflex® a Vacuum Cell Technologies, jež vytvářejí téměř dokonale homogenní profil svazku. To vede k bezpečnější a efektivnější léčbě pacientů.