Fotona pigmentove leze

Pigmentové léze

Pigmentové léze jsou velice časté a naprostá většina z nich je neškodná. V lékařských kruzích je všeobecně známo, že Q-switch lasery představují ideální nástroj pro efektivní odstranění benigních pigmentových lézí. Laserové systémy s více vlnovými délkami a Q-switch disponují dvojitou frekvencí KTP a jsou tak schopny produkovat velmi krátké a intenzivní pulsy světla, které jsou selektivně absorbovány pigmenty v lézi v závislosti na léčbě.

Čtyři vlnové délky pro širokou škálu lézí

Laserové systémy společnosti Fotona QX MAX jsou ideálním nástrojem pro léčbu široké škály pigmentových lézí, což umožňuje léčbu všech struktur od névů (mateřská znaménka), přes cévní léze až po pihy, skvrny a melasma. Povrchové léze mohou být léčeny nejúčinněji vlnovou délkou 532 nm, přičemž vlnová délka 1064 nm se používá na hlubší léze.

Bezpečné, efektivní a minimálně invazivní léčebné procedury

U obtížně léčitelných stavů, např. melasma, je QX MAX zvlášť efektivní díky selektivitě Q-switch světla, které umožňuje rozpad pigmentů, nikoliv však buněk. To znamená, že zničení pigmentu může probíhat i bez ablace kůže - jde o unikátní vlastnost, která umožňuje i jiné možnosti léčby, např. bezpečné a účinné odstraňování komplexních, vícebarevných tetování. Zároveň mohou být lasery Er: YAG použity také k ablaci keratóz, znamének a dalších pigmentových lézí, což umožňuje odstranění epidermu a povrchové škáry kontrolovaným a relativně nekrvavým způsobem. Klinické studie ukázaly, že lasery Er: YAG jsou velmi účinné v léčbě keratózy, s klinickým a histologickým zlepšením až na 93% již po prvním ošetření.