Fotona vaskularni leze

Vaskulární léze

Laserové ošetření je nyní rutinním postupem při odstraňování mnoha typů vaskulárních lézí, včetně hemangiomu, cévních malformací, ohně, teleangiektázií, flebektázií či angiomů.

Ideální vaskulární řešení

Lasery Nd: YAG s dlouhými pulsy nabízejí skvělé řešení pro léčbu vaskulárních lézí. Lasery pronikají 5 až 6 mm hluboko do kůže, což umožňuje vysoce účinnou léčbu. Nezávislý výzkum prokázal, že více než 75% pacientů s hlubokými hemangiomy, kteří jsou léčeni pomocí laseru Nd: YAG, vykazuje dramatický ústup těchto lézí. Fotona nabízí řadu systémů s dlouhým pulzem Nd: YAG, např. XP Dynamis, XP Spectro a XP Focus, které jsou všechny  pro léčbu vaskulárních lézí ideální. Více vlnových délek systému QX MAX s KTP s Q-spínáním je také vhodným řešením pro odstraňování vaskulárních či pigmentových lézí.

Bezpečné, efektivní a minimálně invazivní

Cílený chromofor vaskulárních lézí je intravaskulární oxyhemoglobin.Tepelné poškození je tak do značné míry omezeno pouze  na kožní cévy. Energie laserového paprsku je absorbována krví v žíle, přeměněna na teplo a následně dojde ke zničení žilní stěny. Ve srovnání s jinými vlnovými délkami, které zasahují zejména povrchové vrstvy léze, se laser Nd: YAG zaměřuje na hlouběji uložený vyživovací cévní systém léze, což je důležité s ohledem na zajištění dlouhodobé účinnosti léčby. Tento proces je naprosto bezpečný, neboť zdravé žíly zásobují ošetřovanou oblast krví a imunitní systém těla odstraní mrtvou tkáň stejně jako v případě modřin.