Fotona IncontiLase

Co je to IncontiLase™?

IncontiLase ™ je patentovaná neinvazivní procedura laseru Er: YAG k léčbě mírné a středně těžké stresové inkontinence, na základě neablativní fototepelné stimulace kolagenu neogenezí, smršťováním a zpevňováním tkáně vaginální sliznice a na kolagen bohaté endopelvické povázky, čímž následně vzniká větší opora močového měchýře.

Indikace pro léčbu IncontiLase je mírná až střední stresová a smíšená inkontinence (SUI). Předběžné klinické studie ukazují, že léčba je efektivní, snadno proveditelná a bezpečná.

Jak IncontiLase™ funguje?

  • Vlnová délka 2940 nm neablativního laseru Er: YAG s patentovanou technologií "Smooth-mode" tepelně ovlivňuje vaginální tkáň, stimuluje remodelaci kolagenu a syntézu nových kolagenových vláken v oblasti vestibulu a ústí uretry, stejně tak i v oblasti podél přední poševní stěny.
  • Konečný výsledek neogeneze kolagenu představuje zmenšení a zpevnění vaginální sliznice a na kolagen bohaté endopelvické povázky, čímž následně vzniká větší opora močového měchýře a dochází k návratu správné činnosti kontinence.

Unikátní výhody IntcontiLase™ pro vaše pacienty

Hlavní výhodou IncontiLase je absence řezů, procedura je prakticky bezbolestná, bez ablace, řezání, krvácení či šití. Zotavení je velmi rychlé bez potřeby použití analgetik nebo antibiotik.

Ke zmírnění mírné nebo střední stresové inkontinence moči se obvykle doporučují dvě aplikace. Není třeba žádná zvláštní příprava jak před, tak po zákroku. Pacient se může okamžitě vrátit ke své běžné každodenní činnosti.

Studie potvrzují, že IncontiLase je efektivní, bezpečná a pohodlná možnost léčby přinášející úlevu od symptomů u pacientů s mírnou a středně závažnou SUI.

Výjimečné klinické výsledky

Vědecké výsledky klinických studií (viz záložka Library (Knihovna)) prokazují vynikající zlepšení stavu u pacientů s mírnou až středně těžkou stresovou inkontinencí.

• Téměř 70% pacientů po 120 dnech netrpí únikem moči.

• 120 dnů po ukončení léčby IncontiLase hlásilo 94% pacientů zlepšení a 68% všech pacientů oznámilo naprosté vymizení příznaků SUI.

• Zlepšení SUI ve všech měřených parametrech.

• Žádné zjištěné nežádoucí účinky.

Začínáme s IncontiLase™

Školení v aplikaci procedury IncontiLase bude poskytováno prostřednictvím Laser and Health Academy* v rámci samostatného semináře pod vedením odborníků na lékařské laserové technologie. Rozsáhlý workshop, v němž se účastníci zapojují do skutečných demonstrací a získávají detailní znalosti o laserové fyzice a interakcích mezi laserem a tkání, poskytne potřebné vědomosti nutné pro aplikaci léčebné procedury IncontiLase a pro další úkony, které mohou být prováděny pomocí tohoto jedinečného laserového systému Er: YAG.

Zkušenosti z praxe

"Na začátku jsem nevěřil, že by takto jednoduchá procedura, jako je IncontiLase, mohla být tak účinná při léčbě indikací mírné až středně závažné stresové inkontinence. Ale když mi má první pacientka, kterou jsem léčil asi před rokem se středně závažnou SUI, oznámila, že ode dne zákroku je zcela suchá, začal jsem měnit názor. Dnes již po léčbě mnoha pacientek mohu s jistotou říci, že výsledky, které jsme získaly zásluhou této nové technologie, převyšují má očekávání. A i po dalším roce nemá má první pacientka žádné potíže a je šťastná, že IncontiLase vnesla do jejího života tak pozitivní změnu."

Ivan Fistonic, MD, PhD
Gynekologická klinika Fistonic
Záhřeb, Chorvatsko